Dicle Üniversitesi 194 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Dicle Üniversitesi‘nin geçen hafta yayımladığı 224 sözleşmeli personel alımı ilanı iptal edilmişti. 24 Mart 2023 tarihi itibariyle 194 kişilik personel alınacağı açıklandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Resmi Gazete’nin 24 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlanan personel alım duyurusuna göre, Dicle Üniversitesine ebe, hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, biyolog, diğer sağlık personeli, laborant, teknisyen, tekniker, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında 194 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Yapılan resmi açıklamada: Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz Yayımlanan İlanı İptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru formu (sistemden/ınternetten online olarak doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi

3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)

4-Lisans programından mezuniyet için transkript.

5- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise edevletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı
çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

6-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.

7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy
ve kilo ölçümü belgesi,

8-Şoför Adayları için Ehliyetin eklenmesi.

9- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Mesleki Yeterlilik/Ustalık/Kalfalık Belgesinin
eklenmesi.

Dicle Üniversitesi’nin http://pbs.dicle.edu.tr web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda
başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin
http://pbs.dicle.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye
aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan
13 sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek
aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar
sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu şartları karşılayan herkes personel alımı ilanına başvurusunu yapabilecek.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.

Dicle Üniversitesi Personel Alım İlanı İçin Tıklayınız

Dicle Üniversitesi 194 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!