Diyarbakır Bismil Belediyesi 2023 Personel Alımı Başvurusu

Diyarbakır Bismil Belediyesi, personel alımı yapacak. Başvuru şartları neler, başvurular nereye yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

BİSTAŞ Personel Anonim Şirketi, 12 özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

BİSMİL BELEDİYESİ 2023 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. nci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş, affa uğramış olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Erkek adaylar için Askerlik görevini ifa etmiş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 45 yaşından gün almamış olmak,

Ortaöğretim kurumlarının en az lise ve dengi herhangi bir alanından mezun olmak, -llan tarihi itibariyle son 6 aydır Bismil İlçesinde ikamet ettiğini gösteren tarihçeli ikametgah/yerleşim yeri belgesi sunmak,

diyarbakir-bismil-belediyesi-personel-alimi-2023-001.jpg

İlan tarihi itibariyle süresi sona ermemiş Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Atanmaya hak kazanan adaylardan Güncel Sağlık Raporu Mülakattan sonra istenecektir.(Sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18’nci maddesinde belirtilen Kanunun ve 26.06.2021 tarihli ve

31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

Herhangi bir kronik rahatsızlığının ve insan gücü ile iş yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Tam zamanlı, vardiyalı çalışabilecek (Gece vardiyasında çalışabilecek) kapalı ve açık alanlarda çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Kadın adaylar için boyunun 1,65 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 20 cm den fazla 15 cm den az olmaması, (Örneğin boy uzunluğu 1.65 cm ise kilosu en fazla 65+20=85 kg ve en az 65-15-50 kg olmalıdır)

Erkek adaylar için boyu 1.70 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 20 cm’den fazla 15’cm den az olmaması, (Örneğin boy uzunluğu1.70 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-15-55 kg olmalıdır)

İlan tarihi itibariyle herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıyor olmak,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine Göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir kurum tarafından sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemiş olmak,

Adayların; ilanda istenilen belgeleri, eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içinde Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Telefon, faks, internet ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sonuçları Belediyemizin http://www.bismil.bel.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.

Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Mülakat 10.04.2023 tarihinde saat 10:00’da Bismil Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır.

Mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen mülakat tarihinde mülakata katılmayan adaylar, mülakat hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Mülakat sonuçları Belediyemiz internet sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu ya da herhangi bir şekilde gerçeğin saklandığının tespit edilmesi halinde ilgililerin başvuruları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz.

Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BİSMİL BELEDİYESİ 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


T.C. Kimlik Kartı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) Diploma veya Mezuniyet Belgesi.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Tarihçeli İkametgah Belgesi

Adli Sicil Kaydı,

Askerlik Durum Belgesi,

1 Adet Vesikalık Fotoğraf.

RESMİ İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Diyarbakır Bismil Belediyesi 2023 Personel Alımı Başvurusu
Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!