Diyarbakır Dicle Üniversitesi 244 Personel Alımı Yapacak

Dicle Üniversitesi 244 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 30 mart 2023 günü. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilana göre toplam 244 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru yapacak olan adaylarda aranan genel şartlar ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi farklı kadrolarda olmak üzere 244 personel alımı yapılacağı bilgisini verdi. İşte detaylar..

Dicle Üniversitesi bünyesinde çalışmak üzere farklı kadrolarda 244 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Eczacı, Hemşire, Biyolog, Laborant gibi çeşitli kadro alanlarında yapılacak alımlarda KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacağı bilgiside verildi..

Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

 •  72 Hemşire
 • 1 Ebe
 • 1 Eczacı
 • 2 Biolog, 13 Sağlık Teknikeri personeli
 • 1 Laborant
 • 1 Diyetisyen
 • 2 Diğer Sağlık Personeli
 • 1 Garson
 • 33 Temizlik Görevlisi
 • 2 Hasta Bakım ve Temizliği elemanı
 • 1 Seramikçi
 • 2 Camcı
 • 2 Mobilyacı
 • 2 Boyacı
 • 4 Sıhhi Tesisat / Basit Bakım Onarım elemanı
 • 4 Hayvan bakıcısı
 • 1 Berber

Bunların dışında persolen alımı ilanlarını aşağıdaki resmi ilan kısmından öğrenebilirsiniz.

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

– ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)

Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e- devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. 7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.

8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi,

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin
http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye

aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

– BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru tarihleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesinde çalışmak üzere yapılacak olan son dakika personel alımıyla ilgili başvuruların son gününün, 16- 26 Mart 2023 olarak açıklandı. Adaylar, üniversitenin  http://pbs.dicle.edu.tr/ online web adresinden başvurularını yapabilecekler.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi 244 Personel Alımı Yapacak
Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!