Diyarbakır Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

featured

Diyarbakır Dicle Üniversitesi çeşitli kademelerde çalıştırılmak üzere 32 adet 4/B Sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru yapacak olan vatandaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerektiği belirtilerek, “Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” açıklaması yapıldı. HABER DEVAM EDİYOR.. ⇓

Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olması gerekiyor. 5 Haziran’da başlayan başvurular için son tarihi 18.06.2023 (saat 23:59’a kadar başvurular yapılabilecek)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2023 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,

3: Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

4: Hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5: Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

6: Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7: Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

8: Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

9: Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

10: Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12: Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

13: Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14: İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

Dicle Üniversitesi tarafından personel alımı yapılacağı duyurulan kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 18 Haziran 2023 saat 23:59’a kadar Dicle Üniversitesi Personel Başvuru Sistemi üzerinden yapabilirler.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI RESMİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!