‘BEKÇİLERE SİLAH YETKİSİ TASARISI GERİ ÇEKİLSİN’

featured

Bekçilere silah kullanma yetkisini verecek tasarıya ilişkin Diyarbakır’da faaliyet gösteren hak örgütleri adına açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, tasarının geri çekilmesini istedi

DİYARBAKIR ONLİNE– Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, HAK İnisiyatifi Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilciliği, bekçilere, silah kullanma, gözaltına alma, üst araması ve kimlik sorma yetkisin veren yasa tasarısına ilişkin Baro Adli Yardım Hizmet binasında basın toplantısı düzenledi.

Silah kullanma yetkisi

Toplantıda kurumlar adına ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, düzenlemenin kamuoyunun yoğun tepkisine rağmen geçtiğimiz günlerde “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sunulduğunu hatırlattı. Tasarının gerekçesinin, güvenlik ihtiyacından kaynaklandığı, Emniyet ve Jandarmaya yardımcı olmak üzere adli, önleyici ve koruyucu görev ve yetkilerle donatılan silahlı bir kolluk olarak düzenlemesi olarak açıklandığını kaydeden Aydın, “Mahalle bekçilerine; yurttaşları durdurarak arama ve kimlik sorma, üst ve araçlarını arama, el koyma yetkilerinin yanı sıra 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 16. Maddesi gereğince silah kullanma yetkisi de verilmiştir” dedi. Kanun teklifiyle bekçilerin kolluğun tüm yetkileriyle donatıldığını vurgulayan Aydın, “Genel kolluk varken, hemen hemen aynı yetkilerle donatılmış alternatif bir kolluk rejimi oluşturmanın amacı nedir? Bu soru yasanın ne genel gerekçesinde ne de madde gerekçelerinde tatmin edici bir şekilde açıklanmamıştır” diye belirtti.

‘OHAL düzenlemesiyle provası yapıldı’

Bekçilere olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameye dayandığına işaret eden Aydın, “OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle silah kullanma yetkisi kolluk kuvvetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına ait olduğu düzenlenirken buradaki özel kolluk kuvveti düzenlemesi ile bugünün provasının yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine aynı dönemde resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilere yönelik herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı hüküm altına alınarak hem işkencenin hem de cezasızlığın önü açılmıştır” diye konuştu.

‘Devlet kurşunuyla ölüm’

Konuşmasını “Kamuoyuna bir güvenlik hizmeti gibi sunulan düzenlemeler işkenceye açık kapı haline gelmektedir” sözleriyle sürdüren Aydın şunları söyledi;

“Makul şüphe gerekçesi ile durdurulan ve GBT sorgusu sırasında kolluğun fiziksel şiddetine maruz kalanların yanı sıra yine bu paralel kolluk rejimi mensuplarına silah kullanma yetkisi verilmiş olması; yeni yargısız infazlara, aşırı ve gereksiz güç kullanımı sonucu ölümlere açıkça davetiye çıkarmaktadır. Polisin gereksiz silah kullanması sonucu Medeni Yıldırım, Kemal Kurkut, Recep Hantaş, Özgür Arda, Ferit İli, Ethem Sarısülük ve daha onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini hatırda tutarak, bekçilere silah kullanma yetkisi verilmiş olmasının, yaşam hakkına yönelik daha fazla tehdit anlamına geleceğini ve daha fazla kişinin ‘devlet kurşunu’ ile ölümüne yol açacağını kamuoyuna duyurmak isteriz” dedi.

‘Özgürlüklere karşı kayıtsızlığı göstermektedir’

“Polis şiddetinin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, hiçbir eğitim almadan göreve başlatılan üstelik de silah kullanma yetkisi ile donatılan bu güçlerin daha fazla ölüm, mağduriyet ve hak ihlali üreteceğinden kuşkumuz bulunmamaktadır” diye Aydın, şöyle devam etti:

“Yurttaş ile sürekli iç içe görev yapan bu personelin polis ve jandarmadan gerek insan hakları konusunda, gerekse sosyal ve psikolojik açıdan daha uzun eğitim süreçlerine tabi tutulması gerekirken, sadece bir sınav sonrası atamalarının yapılması ve eğitim süreçlerinin de atama sonrasını bırakılması, devletin, yaşam hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere karşı nasıl bir kayıtsızlık içinde olduğunu göstermektedir. Yine Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre zorunlu haller dışında hakimin iznini gerektiren ‘el koyma’ yetkisinin bekçilere tanınması, yurttaşların can güvenliğinin yanı sıra mal güvenliğini de tehdit edecektir. Hakim iznine tabi el koyma yetkisinin, hiçbir eğitimden geçmeyen ve silah kullanma yetkisi ile donatılmış paralel kolluk personeline tanınmış olmasını hukuken açıklamak mümkün olmadığı gibi hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu düzenleme yaşam hakkının yanı sıra gösteri ve yürüyüş hakkı, özel hayatın gizliliği, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ya da önemli ölçüde kısıtlayacağını vurgulamak isteriz.

‘Durumun vahameti anlaşılacaktır’

Türkiye’de hükümet ve devlet bürokrasisi, son yıllarda özgürlük ve güvenlik denkleminde tercihini salt güvenlikten yana kullanmaktadır. Özgürlük ise gereksiz bir teferruat olarak değerlendirilmekte ve öyle muamele görmektedir. Bu yasa ile özgürlük bir kez daha güvenlik için kurban edilmiştir. Bu eleştirilerimiz kolluk görevlilerinin karıştığı adli meselelerdeki ‘cezasızlık politikası’ ile birlikte değerlendirildiğinde durumun vahameti daha net bir şekilde anlaşılacaktır.” Aydın açıklamasını, “Bu nedenle bizler daha fazla ölüme yol açacak, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak ve kısıtlayacak bu yasa tasarısının tümden geri alınması çağrısında bulunuyoruz” sözleriyle noktaladı. (MA)

‘BEKÇİLERE SİLAH YETKİSİ TASARISI GERİ ÇEKİLSİN’

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Diyarbakır Online ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!